Kolme keskeistä elementtiä

Organisaation kolme keskeistä elementtiä ovat (1) yrityksen perustehtävän toteuttavat operaatiot, (2) operaatioiden toimintaa ylläpitävät ihmiset ja (3) ihmisten ja operaatioiden johtaminen.
OPERAATIOT
Operaatioiden ensisijainen tehtävä on pitää oikeat tilaukset ja asiakastoimitukset liikkeellä oikeaan aikaan. Tulosta parannetaan kehittämällä operaatioita.
IHMISET
"Kaikesta muusta tehdään poistoja, mutta ihmisten arvo nousee" Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara, vaikka se joskus unohtuukin. Laadun tekevät ihmiset. Ihmisiä arvostava muutos ja kehittäminen lisäävät sitoutumista, motivaatiota ja työhyvinvointia.
JOHTAMINEN
Tarvetta vastaava johtaminen synkronoi operaatiot, ihmiset ja kehittämisen. Organisaation toiminta on toistaiseksi sovellettujen arvojen ja johtamismallien tuotos. Organisaation syvällinen muutos vaatii muutoksia johtamiseen.

Modulaarinen tuotestrategia

Modulaarisuus mahdollistaa standardisoidut menetelmät ja sillä saavutetaan parhaat tulokset, mutta samalla jokaiselle asiakkaalle  voidaan valmistaa 'mittatilauspuku'.

OSAAMINEN

Riittävä osaaminen on kehittämisen perusedellytys. Tarvitaan ymmärrystä, joka auttaa päättämään ja hyväksymään kehittämisen suunnan ja tavoitteet. Tarvitaan konkreettisten menetelmien ja työkalujen osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kehitettävään organisaatioon että joskus myös yhteistyötahoille. Decerno tarjoaa koetelluista moduuleista koottavan yrityskohtaisen ratkaisun tarvittavan kehittämisosaamisen hankkimiseen.

TILANNE

Oikeat päätökset tehdään hyvän tilannekuvan perusteella. Kehittämisen tilannekuva osoittaa operaatioiden parannuspotentiaalin, sujuvan toiminnan esteet ja muutoksiin liittyvät riskit. Näiden perusteella päätetään kehittämisestä ja priorisoidaan kehityskohteet. Decernolta löytyy työkalut sekä yksityiskohtaiseen operaation tai sen osan diagnosointiin, että yhteisiin laajojen prosessien läpikäynteihin.

SUUNNITTELU

”Plans are worthless, but planning is everything.” -President Dwight D. Eisenhower
Operaatiotekninen muutos voi olla niin tarkasti määriteltävissä, että yksityiskohtainen suunnitelma kannattaa tehdä. Usein kehittämisessä kuitenkin törmätään odottamattomaan tilanteeseen, johon Eisenhower yllä viittaa. Suunnittelussa päätetään kehittämisen tavoitteet ja onnistumisen mittaaminen, keinot, vastuut, aikataulut, riskit, raportointi, viestintä jne. sille tarkkuudelle kuin lähtötilanteessa pystytään. Mutta suunnitelmaa on oltava valmis muuttamaan, kun tulee uutta tietoa. Joskus alussa tietoa on niin vähän, että parasta on vain kokeilla. Decernon asiantuntijoilla on laajasti kokemusta erilaisten muutoshankkeiden suunnittelusta, avullamme varmistat, että kaikki olennainen tulee huomioiduksi.

TOTEUTUS

Ilman toteutusta ei ole muutosta. Toteutustavalla on väliä. Jos toteutus ostetaan ulkopuolisena palveluna,  menetetään loistava tilaisuus oppia. Toisaalta polkupyörää ei kannata keksiä uudelleen; moniin kehittämisasioihin on olemassa valmiit, koetellut menetelmät. Paras tulos saadaan, kun organisaation omat ihmiset toteuttavat muutokset, tarpeen mukaan koulutettuina ja opastettuina. Decernon työkalupakista löytyy menetelmät juuri tähän.

YLLÄPITO

Vasta muutoksen ylläpito varmistaa, että kehityspanostus maksaa itsensä takaisin. Ylläpito sisältää myös jatkokehittämisen. Hyvin hoidetussa kehitystyössä huomioidaan ylläpitokyky kaikissa eri vaiheissa, mutta joskus tavoitteeseen ei päästä. Decernosta löytyy tuki myös ylläpitovaiheeseen, vastaamme kysymyksiin ja etsimme ratkaisuja esille tuleviin ongelmiin.

Miten käytät aikasi?

Monet yritykset uskovat, että koulutuksella saadaan muutoksia aikaiseksi. Koulutus lisää tietoisuutta. Perinteisesti parannusprojektit lähtevät liikkeelle 'Toteutus'-vaiheesta. Kun yrityksessä on hetken aikaa toimittu, ihmetellään miksei tule tulosta ja homma lopahtaa. Tuntuuko tutulta? Kannattaa ehdottomasti edetä suunnitelmallisesti ja tutkia mikä on parantamisen potentiaali. Siihen kannattaa käyttää aikaa. "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" pätee myös näissä hommissa. 'Toteutus' vaiheeseen on helppo lähteä, kun kaikki on analysoitu ja suunniteltu. Ohessa ajatuksia ajankäytöstä
KOULUTUS
TILANNE
SUUNNITELMA
TOTEUTUS
TUKI
DECERNON TARJONTA

Ota yhteyttä

E-mail: jaakko.heikkila@decerno.fi Phone: +358 40 511 8247