Ari Viloma ja Jaakko Heikkilä aloittivat keskustelun yhteisen yrityksen perustamisesta vuoden 2016 lopulla. He tuntevat toisensa jo kouluvuosilta ja olivat vuosien varrella keskustelleet useaan otteeseen LEAN- ja Operational Excellence projektien toteuttamisesta yrityksissä.

Yritystä ja palveluita ideoitiin läpi koko kevään 2017. Yhteinen ymmärrys oli, että kahdestaan ollaan liian pieni toimija ja tarvitaan lisää “verta remmiin”. Jaakko oli selvittänyt mahdollisuutta toimia isomman yrityksen ”LEAN-osastona” ja sille tuntui olevan tarvetta. Mutta olisiko se oikea suunta?

Päätettiin tehdä jatkotutkimuksia. Ari soitti Jaakko Laurikaiselle ja sovittiin treffit Tammisillan ABC:lle. Jaakko kertoi puhelun aikana, että toimii yhdessä Sami Kesäjärven kanssa ja tulevat molemmat paikalle.

Ensimmäisen palaverin aikana nousi esiin yhteistyön mahdollisuus. Ymmärsimme melko pian, että pystymme laajentamaan tarjottavia palveluita, jos kuulumme yhteen. Yrityksen perustamista ”vatuloitiin” syksy 2017 ja Decerno Oy perustettiin marraskuussa.